So sánh sự khác biệt giữa khu Tây Bắc và Bắc Trường Sơn

91
So sánh khu Tây Bắc và Bắc Trường Sơn
So sánh khu Tây Bắc và Bắc Trường Sơn

Khu Tây Bắc và Bắc Trung Bộ đều thuộc một miền địa lý nhưng lại có sự khác biệt nhất định về các yếu tố tự nhiên do ảnh hưởng của vị trí địa lý, địa hình…Trong bài này hãy cùng Thien Tube so sánh sự khác biệt giữa khu Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nhé.

So sánh sự khác biệt giữa khu Tây Bắc và Bắc Trung Bộ

So sánh khu Tây Bắc và Bắc Trường Sơn

So sánh sự khác biệt về các yếu tố tự nhiên giữa  khu Tây Bắc và Bắc Trường Sơn

Đều thuộc miền Tây Bắc và Bắc Trung Bộ nhưng giữa hai tiểu khu Tây BắcBắc Trung Bộ có sự khác biệt về đặc điểm các yếu tố tự nhiên là do vị trí địa lý, lịch sử địa chất, địa hình… Hi vọng bài viết cung cấp kiến thức hữu ích nhất cho các bạn.